การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2548 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย/

บรรณาธิการ, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล,, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การใช้ยาของโรงพยาบาล, -- ระบบ
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล -- ระบบการจ่ายยา
Medication -- Systems -- Hospital -- Congresses
Medication -- Systems -- Congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WX179 ร228 2548
Copy 1
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WX179 ก482 2548
Copy 2
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: WX179 ร228 2548
Copy 3
Available