เอกสารวิชาการสหสัมพันธ์ระหว่างการซัดขึ้นไปในแผ่นดินของคลื่นสึนามิกับลักษณะชายฝั่ง =

The correlation between Runup of Tsunami and coastal characteristics /

ภูเวียง ประคำมินทร์

Main Author: ภูเวียง ประคำมินทร์
Other Authors: กรมอุตุนิยมวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมอุตินิยมวิทยา, 2549
Subjects: สึนามิ -- ไทย(ภาคใต้) -- วิจัย
ชายฝั่ง -- ผลกระทบจากสึนามิ -- (ไทย) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GC220.4.T5 ภ691อ 2549
Copy 0
Available