ไวรัสตับอักเสบ /

บรรณาธิการ, พิไลพันธ์ พุทธวัฒนะ, วัชโรบล อยู่สุข.

No Cover Image
Other Authors: วัชโรบล อยู่สุข, พิไลพันธ์ พุทธวัฒนะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Hepatitis -- Viruses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WC536 ว979 2536
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 0
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 4
Available