50 ปีสิ่งทอไทยใต้ร่มพระบารมี /

[สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย]

No Cover Image
Other Authors: สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ]: สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, 2550
Subjects: สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย –– ทำเนียบนาม
สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยสงเคราะห์ –– ทำเนียบนาม
สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย –– ทำเนียบนาม
สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย –– ทำเนียบนาม
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย –– ทำเนียบนาม
สมาคมอุตสาหกรรมไหมไทย –– ทำเนียบนาม
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อม –– ทำเนียบนาม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ –– ไทย –– ทำเนียบนาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD9866.T52 ห515
Copy 1
Available