การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับชุมนุมศิลปะการแสดงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการความรู้/

ปวีณา ทองทรง , เพลินพิศ พรมชา , สมภาพ สอนวงศ์

No Cover Image
Main Author: ปวีณา ทองทรง
Other Authors: เพลินพิศ พรมชา, สมภาพ สอนวงศ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551.
Subjects: ศิลปะการแสดงลิเก -- ชุดกิจกรรม(ประถมศึกษา) -- วิจัย
กิจกรรมการเรียนการสอน -- วิจัย(ประถมศึกษา)
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Education, Thesis

Call Number: 372.6607 ป496ก 2551(IS)
Copy 1
Available