บทคัดย่อโครงการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย".

ครั้งที่ 2 "วิจัย+สร้างสรรค์" 18-19 ธันวรคม 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่านพระ กรุงเทพฯ /

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Other Authors: การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย"., สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
Subjects: วิจัย -- สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยศิลปากร -- วิจัย -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5S5 ก471 2551
Copy 1
Available