การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งในชมรมชีวจิต =

SELF CARE OF CANCER PATIENTS IN CHEEVAJIT FORUM /

พิเชฐ เชื้อวีระชน

No Cover Image
Main Author: พิเชษฐ เชื้อวีระชน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข))-- มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: มะเร็ง -- การรักษา
ผู้ป่วย -- การดูแล
ชีวจิต
การรักษาโรค
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RC268.45 พ653ก 2551
Copy 3
Available
Copy 2
Available