กฎหมายปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย =

Ministry of Interior /

ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สูตรไพศาล

Other Authors: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2545
Subjects: กระทรวงมหาดไทย –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย –– การจัดส่วนราชการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: KPT ก117ป 2545
Copy 1
Available