การตรวจสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อไรสีน้ำตาลของพืชสมุนไพรไทย =

Brine sgrimp lethality test of Thai medicinal plants /

โดย วสุ โพธิ, สลักจิต อุทังไข, สุรกิจ ผงยา

No Cover Image
Main Author: วสุ โพธิ
Other Authors: สลักจิต อุทังไข,, สุรกิจ ผงยา,
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ภ.บ. (เภสัชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: Herbs
Medicine, -- Herbal
Plants, -- Medicinal
Artemia
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Pharmacy, Thesis

Call Number: W4 ว363ก 2551
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ว363ก 2551
Copy 1
Available