การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่โน๊ตเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Other Authors: แมนรัตน์ ศรีกรานนท์,, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ –– การประชุม
โน้ตเพลง –– การประชุม
เพลงพระราชนิพนธ์ –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!