60 ปี พระมหาบารมี เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย :

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี /

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559
การศึกษา –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LA 1221 ห111 2549
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 379.593 ห111 2549
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LA1221 ห111 2549
Copy 2
Available