การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต =

Nursing practicum in critically ill adult patients /

บรรณาธิการ, เพลินตา ศิริปการ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: เพลินตา ศิริปการ,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สายวิชาพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Critical Care.
Critical Illness –– nursing.
Intensive Care.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WY154 ก469 2551
Copy 4
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY154 ก469 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available