บทสรุปผู้บริหารรายงานการวิจัยสถานภาพของจริยธรรมของนักโฆษณาในประเทศไทยและการพัฒนาเกณฑ์การวัดจริยธรรม =

The Status of Advertising Practitioners' Ethics in Thailand and a Development of Scale for Measuring Advertising Practitioners' Ethics /

บุหงา ชัยสุวรรณ

No Cover Image
Main Author: บุหงา ชัยสุวรรณ
Other Authors: มูลนิธิดำรงชัยธรรม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2551
Subjects: โฆษณา –– แง่ศลีธรรมจรรยา
นักโฆษณา –– จรรยาบรรณ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HF5831.T35 บ684บ 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available