สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /

[บรรณาธิการ รัชนี เอมะรุจิ]

Other Authors: รัชนี เอมะรุจิ,, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพิเศษ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชดำรัส
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
Physical Description: 599 หน้า : ภาพประกอบสี ; 34 ซม.
ISBN: 9789749632642