127 ท่ากายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตน /

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

Other Authors: เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ,, มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา. ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Subjects: กายบริหาร
กายภาพบำบัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information