การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ... :

ภาคกลาง =

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, 2550
Subjects: ครอบครัว -- ไทย -- สถิติ
ครัวเรือน -- การสำรวจ -- สถิติ
รายได้ -- ไทย -- สถิติ
ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ -- ไทย -- สถิติ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- สถิติ
ไทย -- ภาวะสังคม -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HC445.A5 ก528 2561
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Cataloging Quick Book
Copy 1
Available