คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง /

สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์

Main Author: สุริยา ปานแป้น
Other Authors: อนุวัฒน์ บุญนันท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551
Subjects: กฎหมายปกครอง –– ไทย –– คำถามและคำตอบ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ –– ไทย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ –– คำถามและคำตอบ
ไทย –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– คำถามและคำตอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT2720 ส866ค 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available