« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ฉัตรสุมาลย์. (2551). สืบสานและเติมเต็ม: เรื่องราวของภิกษุณีวันวาน และวันนี้. เชียงใหม่: วนิดาเพรส.

MLA Citation

ฉัตรสุมาลย์. สืบสานและเติมเต็ม: เรื่องราวของภิกษุณีวันวาน และวันนี้. เชียงใหม่: วนิดาเพรส, 2551.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.