คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรมและสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ /

ศักดิ์ สนองชาติ

Main Author: ศักดิ์ สนองชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติกรรม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT858 ศ322ค 2551
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT858 ศ322ค 2551
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available