ขอดเกล็ดปฏิบัติการพิชิตสูตรลับปลาส้ม ปลอดสารพิษ : เมื่อวิทยาศาสตร์ "กินได้" /

ผู้เขียน อภิญญา ตันทวีวงศ์

Main Author: อภิญญา ตันทวีวงศ์
Other Authors: วรรณา ศรีวิริยานุภาพ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. สำนักงานแผนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานแผนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Series: ถอดบทเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ; 2
Subjects: การคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปลาส้ม -- (อาหารไทย) -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
อาหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: W20.5 อ253ข 2550
Copy 0
Available
Copy 2
Available