รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก /

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

No Cover Image
Main Author: ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.],c2551.
Subjects: การเรียนรู้
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1060 ช432ร 2551
Copy 1
Available