ทำอย่างไรจึงเรียนเก่ง /

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

No Cover Image
Main Author: พระธรรมโกศาจารย์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551
Subjects: การเรียนรู้ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
การศึกษา -- แง่ศาสนา
ธรรมะ -- ปาฐกถา
พุทธศาสนากับการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ470.E3 พ379ท 2551
Copy 1
Available

Humanities, Stack

Call Number: BQ470.E3 พ379ท 2551
Copy 2
Available
Copy 3
Available