7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง:

The 7 habits of highly effctive people /

โดย สตีเฟน อาร์ โควี่ ; เรียบเรียงโดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร และ นิรันดร์ เกชาคุปต์

Main Author: โควี่, สตีเฟน อาร์
Other Authors: สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, นิรัตดร์ เกชาคุปต์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544
Subjects: การปรับตัว (จิตวิทยา)
การพัฒนาตนเอง
Tags: Add
1 (1)
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF335 ค975จ 2544
Copy 1
Available