"ดอนยูง" ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก /

สุวรรณา บัวพันธ์, กชกร ชิณะวงศ์ บรรณาธิการ

Main Author: สุวรรณา บัวพันธ์
Other Authors: กชกร ชิณะวงศ์,, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548
Subjects: เด็กที่เป็นปัญหา -- อุบลราชธานี
การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ773 ส873ด 2548
Copy 1
Available