แบบลักษณ์ภาษา /

ปราณี กุลละวณิชย์

Main Author: ปราณี กุลละวณิชย์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภาษาไทย -- ไวยากรณ์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Reference

Call Number: PL4111 ป445บ 2545
Copy 1
Library use only

Humanities, Stack

Call Number: PL4111 ป445บ 2545
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available