การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง =

Ultrasound in clinical practice /

บรรณาธิการ: สาโรจน์ วรรณพฤกษ์, อรสา ชวาลภาฤทธิ์, อภิญญา เจริญศักดิ์

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Subjects: คลื่นเสียงความถี่สูง
โรค -- การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WN208 ก514 2548
Copy 0
Available