นิทานพื้นบ้านอีสาน /

เอื้อยนางและวาสนา

Main Author: เอื้อยนาง
Other Authors: วาสนา
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: นิทานพื้นเมือง -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำนาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Reference

Call Number: GR312 อ937น 2543
Copy 1
Library use only