พระปิยโสทรเชษฐภคินี :

ร้อยกรองน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ /

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

Other Authors: กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2551
Subjects: กัลยาณิวัฒนา กรมพลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, –– 2466-2551 –– กวีนิพนธ์
กวีนิพนธ์ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.ก411 พ348 2551
Copy 1
Available