การบูรณาการการแพทย์แผนไทย :

บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน /

จิราพร ลิ้มปานานนท์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: จิราพร ลิ้มปานานนท์, กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551
Subjects: แพทย์แผนไทย –– วิจัย
การแพทย์แผนโบราณ –– ไทย –– วิจัย
แพทย์แผนโบราณ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: R729.5.R87 ก461 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available