นโยบายการพัฒนาเศรษกิจและสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน /

กมลพรรณ สำเร็จ

No Cover Image
Main Author: กมลพรรณ สำเร็จ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน
การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.M3 ก136น 2551
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HC445 ก137น 2551
Copy 2
Not available