แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี ปี 2553-2556 /

พระมหานพณัฐ คล้ายผึ้ง

No Cover Image
Main Author: พระมหานพณัฐ คล้ายผึ้ง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. สังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- พิจิตร
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- พิจิตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HN700.592.Ph5 พ358ผ 2552
Copy 2
Not available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.Ph5 พ358ผ 2552
Copy 1
Available