รัชกาลที่ 3 แห่งบรมจักรี มหากษัตริยานุสรณ์ /

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

No Cover Image
Main Author: พระไกรศรี กิตฺติสิริ
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สุทินการพิมพ์ (2524), 2551
Subjects: นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2330-2394 พระราชกรณียกิจ
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่3, 2367- 2394
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS580 พ321ร 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available