10 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ :

ความหมาย การวัด /

พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ

Main Author: พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: รัฐประศาสนศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JF1358.T5 พ647 2545
Copy 1
Available