วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร =

JOURNAL OF NARESUAN UNIVERSITY.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร -- วารสาร
การจัดการ -- วารสาร
สารสนเทศศาสตร์ -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only