วิธีวิทยาการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-insructional Design /

ใจทิพย์ ณ สงขลา

Main Author: ใจทิพย์ ณ สงขลา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิพม์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Subjects: คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 371.33 จ391ว 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available