รายงานการวิจัยศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม =

Sukhothai art : a view from archaeologica, art and epigraphic evidence /

ศักดิ์ชัย สายสิงห์

Main Author: ศักดิ์ชัย สายสิงห์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
Subjects: ศิลปกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- สมัยสุโขทัย -- วิจัย
ศิลปกรรมไทย -- สมัยสุโขทัย -- วิจัย
โบราณคดี -- (การขุดค้น) -- วิจัย
ศิลาจารึก -- ไทย -- วิจัย
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงสุโขทัย, -- 1800-1900 -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: N7321 ศ324ล 2547
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: N7321 ศ324ล 2547
Copy 1
Available