รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย :

โครงการวิจัย 2544 - 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น /

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น . สำนักบริหารการวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2548
Subjects: มหาวิทยาลัยขอนแก่น -- วิจัย -- สาระสังเขป
วิจัย -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5 ร156 2548
Copy 1
Available