อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ :

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย /

ยศ สันตสมบัติ

Main Author: ยศ สันตสมบัติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551
Subjects: ชาติพันธุ์วิทยา -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- การศึกษาเฉพาะกรณี
ชาตินิยม -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- วิจัย
ไทย -- เขตแดน -- การศึกษาเฉพาะกรณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: DS589.N6 ย152อ 2551
Volume ล.1 Copy 6
Available
Volume ล.1 Copy 4
Available
Volume ล.1 Copy 3
Available
Volume ล.1 Copy 5
Available
Volume ล.1 Copy 7
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.N6 ย152อ 2551
Volume ล.1 Copy 2
Available
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: DS589.N6 อ686 2551
Volume ล.1 Copy 8
Available