เจดีย์ :

ความเป็นมาและคำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย /

สันติ เล็กสุขุม

Main Author: สันติ เล็กสุขุม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เจดีย์ -- ไทย
โบราณสถาน
ไทย -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: NA4875 ส582จ 2538
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available