เรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว =

English through newpapapers /

เศรษฐวิทย์

Main Author: เศรษฐวิทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
หนังสือพิมพ์และการอ่าน –– ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 331 หน้า
ISBN: 9789741687299