เรียนภาษาอังกฤษผ่านข่าว =

English through newpapapers /

เศรษฐวิทย์

Main Author: เศรษฐวิทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
หนังสือพิมพ์และการอ่าน –– ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1127.N4 ศ866ร 2551
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: PE1127.N4 ศ866ร 2551
Copy 2
Available