ไทยรบพม่า /

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Main Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา, 2405-2486.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: อาเซียน
ไทย -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สงครามพม่า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 959.3 ด495ท 2549
Volume ล.2 Copy 3
Available
Volume ล.2 Copy 4
Available
Volume ล.2 Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS571 ด217พ 2549
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available