ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 :

มาตรา 314 ถึงมาตรา 385 (ต่อ) พร้อมด้วย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ.2527 ถึง พ.ศ.2541/

ประภาศน์ อวยชัย

Main Author: ประภาศน์ อวยชัย
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2541
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Reference

Call Number: KPT500 ป343ป 2541
Volume ล.2 Copy 2
Library use only
Volume ล.2 Copy 1
Library use only