ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3:

มาตรา 453 ถึงมาตรา 574 พร้อมด้วย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ.2527 ถึง พ.ศ.2542/

ประภาศน์ อวยชัย

Main Author: ประภาศน์ อวยชัย
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Reference

Call Number: KPT500 ป343ป 2542
Volume ล.1 Copy 1
Library use only