ผู้หญิงกับสังคม :

ในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่ /

เสนาะ เจริญพร, นพพร ประชากุล

Main Author: เสนาะ เจริญพร.
Other Authors: นพพร ประชากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Subjects: สตรีศึกษา
สตรีในวรรณคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HQ1181.T5 ส915ผ 2548
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1181.T5 ส915ผ 2548
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This