เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2549 :

Rational management in O & G /

นเรศร สุขเจริญ, บรรณาธิการ.

Other Authors: นเรศร สุขเจริญ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Gynecology -- congresses
Obstetrics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: "การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 47 และการอบรมระยะสั้น ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี."--ปกนอก.
การประชุมวิชาการครั้งที่ 47 Rational management in medical practice วันที่ 26-30 มิถุนายน 2549 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี.
ดัชนี.
Physical Description: 224 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
Bibliography: เอกสารอ้างอิงท้ายบท.
ISBN: 9749993497