พูดอังกฤษ-จีนกลาง ในชีวิตประจำวัน 1 =

Engilsh-Chinese for daily usage /

ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ

Main Author: ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล
Other Authors: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552
Subjects: ภาษาจีน –– บทสนทนาและวลี
ภาษาจีน –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี
ภาษาอังกฤษ –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1133 ป622พ 2552
Volume Vol.1 Copy 1
Available
Volume Vol.1 Copy 2
Available