การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยการจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกพื้นที่ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร /

คำรณ พันธุ์พาณิชย์, เจริญ บุญแย้ม, รติรัตน์ พันธุ์พาณิชย์

No Cover Image
Main Author: คำรณ พันธุ์พาณิชย์
Other Authors: เจริญ บุญแย้ม, รติรัตน์ พันธุ์พาณิชย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: ความยากจน –– ไทย
การพัฒนาชนบท –– ไทย
ปัญหาสังคม
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.592 ค378ก 2552
Copy 1
Available