สภาพปัญหา และความต้องการแก้ไขปัญหาความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

ทศพล จูมั่น

No Cover Image
Main Author: ทศพล จูมั่น
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: ความจำเป็นพื้นฐาน -- ไทย
การพัฒนาชนบท -- ไทย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 ท238ส 2552
Copy 1
Available