วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน =

JOURNAL OF OMBUDSMAN.

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2551
Subjects: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน -- วารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (2551)-
Physical Description: ฉบับ : ภาพประกอบ
Publication Frequency: ราย 6 เดือน
ISSN: 1685-3865